S’inicien les inscripcions per viatjar amb el programa de Turisme Cultural + 60 per a l’any 2017

Els propers dies 27 i 28 de març les persones més grans de 60 anys de Barberà del Vallès tindran l’oportunitat de fer la preinscripció per poder anar-hi a un dels viatges programats per la regidoria de Gent Gran.

Enguany la gent gran podrà gaudir de 2 propostes culturals pensades per conèixer diversos llocs de gran interès cultural i paisatgístic de la geografia espanyola, així com destinats a gaudir d’uns dies de descans. Els destins són: Circuit València – Albufera (del 8 al 13 de maig); Circuit Astúries ( del 22 al 27 de maig).

CONDICIONS PER ACCEDIR AL PROGRAMA DE TURISME CULTURAL +60 ANYS

– Cal ser titular del Carnet Barberà Gran. Hi pot accedir també la parella del o de la titular, encara que tingui menys de 60 anys, sempre que estigui empadronada en el mateix domicili de la persona que fa la sol·licitud.
– També hi pot accedir el fill o filla de la parella, sempre que pugui acreditar una disminució igual o superior al 45%.
– És necessari valdre’s per un mateix.
– Tenen prioritat en l’adjudicació d’una plaça les persones que NO van fer cap viatge l’any anterior. Per gaudir d’aquesta prioritat en les sol·licituds conjuntes, totes les  persones del grup o la parella han de complir aquesta característica.

ON ES POT FER LA PREINSCRIPCIÓ?

Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC)
Pg. Del Doctor Moragas, 224, de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
Tel. 93 729 71 71

QUAN i COM ES POT SOL·LICITAR?

– El 27 i 28 de març del 2017 cal fer la preinscripció a l’Oficina d’Atenció Ciutadana  (OAC), amb el carnet Barberà Gran. Cada inscripció tindrà un número d’ordre. Es  oden demanar tres places com a màxim per inscripció.
– El 29 de març al matí, es farà un sorteig amb totes les preinscripcions. El número que  surti, i el fet de NO haver viatjat l’any anterior, determinaran l’ordre en que es faran les inscripcions definitives.
– A partir del mateix dia a la tarda, s’exposaran les llistes al taulell d’anuncis de les OAC, amb les dates d’inscripció definitives segons l’ordre resultant del sorteig. Es podrà demanar aquesta informació per telèfon a les mateixes OAC o consultant la web
municipal (www.bdv.cat).
– El 3 d’abril s’iniciaran les inscripcions definitives i s’escollirà la destinació. En el mateix moment de fer la inscripció es lliurarà la documentació amb les dates de pagament.

PAGAMENTS

– En el moment de fer la inscripció es fa la reserva de plaça, la qual cosa obliga al pagament del viatge amb els terminis especificats en el document de pagament.

BAIXES I DEVOLUCIONS

– Es podrà sol·licitar devolució del preu públic, si es comunica per escrit la voluntat de baixa de l’activitat amb una antelació mínima de 15 dies abans de l’inici de l’activitat.
– Es podrà sol·licitar devolució del 90% del preu públic, si es comunica per escrit entre 3 i 14 dies abans de l’inici de l’activitat. Es descomptarà un 10 % de l’ import del viatge en concepte de despeses de gestió.
– Si no es comunica per escrit la voluntat de baixa del viatge, amb menys de 3 dies laborables d’antelació al seu inici, el fet de no assistir a la mateixa no donarà dret al retorn del preu, a excepció de casos de força major degudament justificat amb la documentació corresponent que ho acrediti.