S’obre el període de participació per fer suggeriments a la proposta inicial de Pressupostos Municipals 2020 a través de la plataforma Decidim Barberà

En el passat ple ordinari celebrat el 20 de novembre de 2019, es va aprovar inicialment la proposta de Pressupostos Municipals pel 2020 de la nostra ciutat.

Independentment del període legal d’al·legacions, el govern de la ciutat inicia un procés participatiu mitjançant el nou aplicatiu Decidim Barberà amb la finalitat de facilitar el coneixement i la participació de la ciutadania en aquesta important eina de gestió que permet realitzar les polítiques públiques, els serveis i el projectes que han de fer de Barberà una ciutat socialment més justa i dinàmica.

D’aquesta manera i fins al 16 de desembre, a través de la plafatorma https://decidim-barbera.diba.cat/ es pot consultar tota la informació referent a les aplicacions pressupostàries d’ingressos i despeses previstes per aquest proper any i  i fer arribar suggeriments.

Per a qualsevol dubte o aclariment que calgui, ja sigui amb l’ús de l’eina Decidim Barberà com del mateix esborrany de Pressupostos 2020, us podeu dirigir als serveis tècnics de l’Oficina de Convivència i Participació Ciutadana.

Decidim Barberà

Aquest aplicatiu és un projecte de software lliure desenvolupat de manera conjunta per institucions (ajuntaments, ens locals i Diputació de Barcelona) i la ciutadania per tal de disposar d’un mecanisme efectiu de participació a la xarxa. Assegura la transparència, traçabilitat i integritat de la informació, a més de proporcionar seguretat, privadesa i confidencialitat a totes les persones participants.

Des de l’aplicatiu Decidim es vehicularan els espais, processos o consultes de participació, a més de difondre trobades presencials, enquestes, propostes, votacions, seguiment de resultats, comentaris i molt més.

Font: bdv.cat