Tornen els PFI – Programes de Formació i Inserció a la Fundació Barberà Promoció

El passat 23 d’octubre es va iniciar un PFI – Programes de Formació i Inserció en l’especialitat de “Auxiliar de vivers i jardins”. Un total de 15 joves han iniciat aquesta formació que tindrà una durada de 1.000 hores i que finalitzarà el 6 de juliol del 2018.

Al llarg del curs, l’alumnat aprendrà formació professionalitzadora amb pràctiques directes al món laboral. Cada alumne/a farà una estada de 180 hores en una empresa per tal d’observar i practicar l’ocupació apresa. També faran un mòdul de formació general per aprendre continguts de matemàtiques, comunicació, entorn social i territorial i incorporació al món del treball.

A més, s’orientarà a l’alumnat, mitjançant accions tutorials, en com preparar-se per a la prova d’accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà o on adreçar-se per poder cursar el Graduat d’Educació Secundària a l’Escola de Persones Adultes.

Aquesta formació està autoritzada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i es realitza en col·laboració amb la Diputació de Barcelona.

Font: Ajuntament de Barberà del Vallès