Treballs de neteja i desinfecció als centres educatius de la ciutat

Als centres educatius de Barberà del Vallès ja estan les preinscripcions en marxa. La Generalitat de Catalunya ha indicat en la instrucció que regula aquest procediment, les mesures sanitàries que cal prendre a l’hora de fer les preinscripcions, que enguany es prioritza la seva formalització telemàticament, però que també contempla un període de formalització presencial només amb cita prèvia, entre els dies 19 i 22 de maig.

Cal recordar que, per evitar la transmissió del coronavirus, tant important és la neteja i desinfecció dels espais com les mesures sanitàries i d’higiene individuals.

Per aquest motiu es fonamental que se segueixin les següents indicacions:

  • Portar mascareta, encara que no es presenti cap símptoma de malatia.
  • Mantenir una distància de seguretat entre persones de 2 metres en tot moment.
  • Desinfectar-se les mans amb solució hidroalcohòlica en entrar al centre. Convé higienitzar-se freqüentment les mans amb gel hidroalcohòlic o bé amb aigua i sabó, sobretot després de tocar superfícies.
  • Prestar atenció i respectar les indicacions que el personal dels centres educatius faci, relacionades amb la circulació de les persones que permeti la distància mínima de seguretat: l’entrada i la sortida, els espais accessibles, el torn a l’exterior del centre,…

Des de dilluns, l’Ajuntament de Barberà del Vallès està fent una neteja especial dels espais que es faran servir per a la preinscripció. Durant aquesta setmana els centres estaran oberts només per al personal treballador de les escoles, i a partir del 19 de maig, per a la preinscripció presencial per a aquelles famílies que necessitin fer servir aquest sistema.

La neteja dels espais, que s’està duent a terme per les empreses SABEMSA i NDAVANT, inclou la desinfecció dels espais, com a complement a la neteja i sempre seguint les directrius que ha establert la Generalitat de Catalunya per al procediment.

Com a mesura addicional, l’Ajuntament ha afegit un servei especial de desinfecció per als dies amb preinscripció presencial de les famílies que inclourà la presència de personal de neteja fent desinfecció en continu dels espais que s’utilitzaran per a les gestions de preinscripció.

Aquestes mateixes mesures també es prendran a les oficines d’Educació i Primera Infància de l’Ajuntament, ubicades a la Plaça de la Vila, per al procés de preinscripció a les Llars d’Infants públiques municipals.

BDV.CAT